Cele biznesowe, którym służy wycena marki

Kategoria: Kategoria (pl-pl) Super User

 

 

 

Posiadanie przez dane przedsiębiorstwo konkretnych marek (w węższym znaczeniu określa się tym mianem również znaki towarowych) może skłonić je prędzej do później do ich wyceny.

 

Wartość marki można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Kiedy czyni to konsument, analizę wartości wykonuje się w ramach działań marketingowych.

Jeśli markę chce wycenić przedsiębiorca, który jest właścicielem znaku towarowego oraz wykorzystuje ten znak w obrocie produktami i usługami, używa do tego celu narzędzi wypracowanych przez specjalistów od finansów i rachunkowości.

 

                                 

 

Wśród głównych celów wyceny marki wymienia się najczęściej działania mające istotny wpływ na kondycję całej firmy. Określenie ceny znaku towarowego ma miejsce w momencie:

 

 

 

 

Warto pamiętać o tym, że posiadanie przez przedsiębiorstwo marki, która została wyceniona bardzo wysoko i stała się dość rozpoznawalna, stawia konkretną firmę w o wiele lepszej sytuacji, niż konkurencyjne podmioty gospodarcze pozbawione cenionego znaku towarowego.

Odsłony: 533