Rynek ubezpieczeń w Polsce

Kategoria: Kategoria (pl-pl) Super User

 

Na polskim rynku ubezpieczeń funkcjonują zarówno krajowe zakłady ubezpieczeń, ale też i międzynarodowe grupy ubezpieczeniowo-finansowe. Nasz rodzimy rynek cechuje się przede wszystkim wysokim stopniem koncentracji. Istnieje duża ilość ubezpieczycieli, ale co ważne również klientów jest niemało.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat rynku ubezpieczeń w naszym kraju 

 

1. Na skutek procesu globalizacji obserwuje się stały wzrost znaczenia kapitału zagranicznego na polskim rynku ubezpieczeń.

2. Obecnie zakłady ubezpieczeń z przewaga obcego kapitału dominują w ubezpieczeniach na życie, a także w ubezpieczeniach osobistych i majątkowych.

3. Oczywiście nie musi być to uważane za zjawisko negatywne, przede wszystkim dlatego, że sprzyja integracji polskiego rynku ubezpieczeń z rynkami światowymi.

4. Najwyższy udział na polskim rynku mają firmy ubezpieczeniowe z Niemiec, Austrii i Holandii.

 

 

Szacunki na przyszłość

 

 

Analitycy szacują, że w najbliższych latach sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń nie zmieni się drastycznie. Nadal będzie dochodziło do wzrostu firm, które z powodzeniem znajdą klientów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 495