Zmiana w zasadach zatrudniania osób niepełnosprawnych

Kategoria: Kategoria (pl-pl) Super User

 

Z dniem pierwszego lipca 2016 roku w życie weszły zupełnie nowe przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Szczegóły na temat zmian

 

a. Zmiany dotyczą między innymi zasad refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność. Będą oni zobowiązani do opłacenia składek przed dniem złożenia wniosku o wypłatę refundacji.

b. Zmiany dotyczące warunków oraz rozszerzenia kręgu osób uprawionych do wnioskowania o wpłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych dotyczą przede wszystkim pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia.

c. Nowe zasady dotyczą także ulg we wpłatach do PFRON. Obniżenie wpłat przysługiwać będzie do wysokości pięćdziesięciu procent, od wartości do której zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Za naruszenie zasad udzielania ulg grozi obecnie odpowiedzialność karna, a także egzekucja sądowa majątku. 

 

Odsłony: 449